Київська обласна рада професійних спілок » Документи » Інформація про роботу профспілкового комітету ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» по фінансовому та організаційному зміцненню профспілкової організації, збереженню профспілкового членства та роботі з молоддю
Інформація про роботу профспілкового комітету ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» по фінансовому та організаційному зміцненню профспілкової організації, збереженню профспілкового членства та роботі з молоддю

Відповідно до плану роботи обласної ради профспілок, представниками облпрофради у складі заступника голови облпрофради Харченко Л.О., завідуючої відділом з гуманітарних питань Приходько О.М., за участю голови Київської обласної організації профспілки працівників лісових галузей Пастухової О.В. з виїздом на місце вивчалось питання щодо роботи профспілкового комітету ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» по фінансовому та організаційному зміцненню профспілкової організації, збереженню профспілкового членства та роботі з молоддю.

 

Підприємство ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» спеціалізується на виробництві картону, гофрокартону і гофротари, паперу санітарно-гігієнічного призначення.

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 01.01.2017 - 2269 осіб. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на 01.05.2017 складає 7800 грн. Заробітна плата на підприємстві виплачується своєчасно двічі на місяць, заборгованості з її виплати немає.

 

Первинна профспілкова організація ВАТ «Київського картонно-паперового комбінату» діє у відповідності до Статуту Профспілки працівників лісових галузей України, керується Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими законодавчими актами. В профкомі є всі необхідні документи, пов’язані з легалізацією первинної профспілкової організації.

 

Станом на 15.05.2017 первинна профспілкова організація ВАТ « Київський КПК» налічує 2072 члени профспілки, що становить 91,3% від загальної кількості працюючих. На обліку в профспілковій організації перебувають 862 непрацюючі пенсіонери.

 

Головою первинної профспілкової організації на черговій звітно-виборній конференції, яка відбулася 15 вересня 2015 року, обраний Дуля Олексій Олександрович, який очолює профспілкову організацію підприємства останні 15 років.

 

Для ведення поточної роботи та контролю за діяльністю первинної профспілкової організації на профспілковій конференції обрано профком, який налічує 15 осіб та ревізійну комісію. Обов’язки серед членів профкому визначені за напрямками діяльності.

 

В структурі первинної організації ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» діє 20 цехових профспілкових організацій.

 

Профспілковий комітет проводить цілеспрямовану роботу по організаційному та фінансовому зміцненню профспілкової організації .

 

З цією метою у профкомі розробляються і затверджуються перспективні та поточні плани роботи, створені та працюють 7 комісій за напрямами діяльності, у цехових профспілкових організаціях оформлені та регулярно оновлюються «профспілкові куточки», на належному рівні ведеться протокольне господарство, фінансова господарська діяльність профкому: всі витрати здійснюються згідно затвердженого кошторису, рішень профкому, заяв. Акуратно ведуться касові та банківські документи з усіма додатками до них (рахунки, накладні, квитанції, договори, авансові звіти тощо).

 

На засіданнях профкому розглядаються актуальні питання життєдіяльності профспілкової організації (зокрема: здійснення громадського контролю за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, профспілкове членство, хід виконання положень колективного договору , питання організації та проведення культурно-спортивних заходів, оздоровлення дітей, запровадження соціальних карток для отримання юридичних консультацій, проведення медичних оглядів, роботи з воїнами АТО, надання матеріальної допомоги, тощо).

 

Для збереження членства, профспілковий комітет підприємства, його голова, керівники цехових профспілкових організацій проводять цілеспрямовану індивідуальну роботу з кожним працівником, використовуючи для цього усі форми профспілкового впливу.

 

Чисельний склад профспілкової організації КПК за останні 5 років залишається стабільним. За вказаний період, вийшли з профспілки 62 особи, а написали заяви на вступ 1584 чоловіки.

 

Значною мотивацією профспілкового членства є робота профкому по соціально-економічному захисту прав найманих працівників.

 

Профспілковий комітет здійснює роботу по контролю за дотриманням законодавства про працю. Для членів профспілки запроваджена програма надання безкоштовних юридичних консультацій з будь-яких питань.

 

За ініціативою профспілкової організації на підприємстві систематично укладається колективний договір, який є основним нормативно-правовим актом, що регулює відносини між роботодавцями та трудовим колективом.

 

Кількість працівників, охоплених колективним договором, становить 2269 осіб, або 100% від загальної кількості працюючих на підприємстві.

 

Укладенню колективного договВідповідно до плану роботи обласної ради профспілок, представниками облпрофради у складі заступника голови облпрофради Харченко Л.О., завідуючої відділом з гуманітарних питань Приходько О.М., за участю голови Київської обласної організації профспілки працівників лісових галузей Пастухової О.В. з виїздом на місце вивчалось питання щодо роботи профспілкового комітету ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» по фінансовому та організаційному зміцненню профспілкової організації, збереженню профспілкового членства та роботі з молоддю.

 

Підприємство ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» спеціалізується на виробництві картону, гофрокартону і гофротари, паперу санітарно-гігієнічного призначення.

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 01.01.2017 - 2269 осіб. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на 01.05.2017 складає 7800 грн. Заробітна плата на підприємстві виплачується своєчасно двічі на місяць, заборгованості з її виплати немає.

 

Первинна профспілкова організація ВАТ «Київського картонно-паперового комбінату» діє у відповідності до Статуту Профспілки працівників лісових галузей України, керується Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими законодавчими актами. В профкомі є всі необхідні документи, пов’язані з легалізацією первинної профспілкової організації.

 

Станом на 15.05.2017 первинна профспілкова організація ВАТ « Київський КПК» налічує 2072 члени профспілки, що становить 91,3% від загальної кількості працюючих. На обліку в профспілковій організації перебувають 862 непрацюючі пенсіонери.

 

Головою первинної профспілкової організації на черговій звітно-виборній конференції, яка відбулася 15 вересня 2015 року, обраний Дуля Олексій Олександрович, який очолює профспілкову організацію підприємства останні 15 років.

 

Для ведення поточної роботи та контролю за діяльністю первинної профспілкової організації на профспілковій конференції обрано профком, який налічує 15 осіб та ревізійну комісію. Обов’язки серед членів профкому визначені за напрямками діяльності.

 

В структурі первинної організації ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» діє 20 цехових профспілкових організацій.

 

Профспілковий комітет проводить цілеспрямовану роботу по організаційному та фінансовому зміцненню профспілкової організації .

 

З цією метою у профкомі розробляються і затверджуються перспективні та поточні плани роботи, створені та працюють 7 комісій за напрямами діяльності, у цехових профспілкових організаціях оформлені та регулярно оновлюються «профспілкові куточки», на належному рівні ведеться протокольне господарство, фінансова господарська діяльність профкому: всі витрати здійснюються згідно затвердженого кошторису, рішень профкому, заяв. Акуратно ведуться касові та банківські документи з усіма додатками до них (рахунки, накладні, квитанції, договори, авансові звіти тощо).

 

На засіданнях профкому розглядаються актуальні питання життєдіяльності профспілкової організації (зокрема: здійснення громадського контролю за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, профспілкове членство, хід виконання положень колективного договору , питання організації та проведення культурно-спортивних заходів, оздоровлення дітей, запровадження соціальних карток для отримання юридичних консультацій, проведення медичних оглядів, роботи з воїнами АТО, надання матеріальної допомоги, тощо).

 

Для збереження членства, профспілковий комітет підприємства, його голова, керівники цехових профспілкових організацій проводять цілеспрямовану індивідуальну роботу з кожним працівником, використовуючи для цього усі форми профспілкового впливу.

 

Чисельний склад профспілкової організації КПК за останні 5 років залишається стабільним. За вказаний період, вийшли з профспілки 62 особи, а написали заяви на вступ 1ору передує значна підготовча робота: створюється комісія , яка узагальнює пропозиції членів трудового колективу і розробляє проект колективного договору. Після цього його обговорення проходить в структурних підрозділах , цехових профспілкових організаціях. Внесені пропозиції знаходять відображення в остаточному варіанті колдоговору.

 

За умовами колективного договору, укладеного на підприємстві, перерахування членських профспілкових внесків здійснюється безготівково через бухгалтерію. Підставою для цього є заяви членів профспілки, які вони надають при оформленні на роботу.

 

Колективний договір на 2013-2017 роки розглянутий та схвалений на конференції трудового колективу 15 листопада 2013 року та зареєстрований в Обухівській міській Раді 27 листопада 2013 року.

 

Протягом терміну дії, у разі необхідності, за згодою сторін, до нього вносяться зміни і доповнення . Достойний рівень оплати праці, високі соціальні стандарти, турбота про людей – основні вимоги, які ставляться до колективного договору – закону життєдіяльності підприємства.

 

Колективний договір включає 10 додатків, які розроблені за участю профкому, з питань оплати та стимулювання праці, надання пільг працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, надання додаткових відпусток, преміювання працівників з нагоди пам’ятних дат, професійного та державних свят, надання інших заохочувальних та компенсаційних виплат працівникам підприємства (компенсація витрат за квартплату, комунальні послуги, вартість спожитої електроенергії) тощо.

 

Провідне місце в колективному договорі займає розділ «Оплата праці та робота з кадрами», де чітко окреслені форма і система оплати праці, встановлення працівникам конкретних розмірів тарифних ставок, посадових окладів, премій, винагород з дотриманням чинного законодавства та Галузевої угоди.

 

На підприємстві діє ефективна система, як матеріального заохочення працівників шляхом встановлення доплат ( за інтенсивність праці, вислугу років, роботу у вечірній та нічний час), видачі грошової премії, нагородження цінним подарунком, так і морального заохочення: нагородження грамотами, оголошення подяки, вручення пам’ятної адреси, занесення на дошку Пошани ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», присвоєння звання «Почесний працівник ПАТ «Київського картонно-паперового комбінату», «Ветеран ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат».

 

Слід зазначити, що в колективному договорі підприємства передбачені додаткові порівняно з чинним законодавством гарантії і соціально-побутові пільги, сума витрат на які у 2016 році склала 14.112.200 грн., що в перерахунку на одного працюючого складає 6219 грн.

 

Серед додаткових гарантій і пільг : добровільне медичне страхування, додаткова відпустка за вислугу років (3 дні), одноразова винагорода за вислугу років до щорічної відпустки, одноразова грошова виплата при виході на пенсію, при народженні дитини, компенсація витрат за квартплату і комунальні послуги працівниками, що отримали стійку втрату працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві та інше.

 

Профспілковий комітет підприємства, керівники цехових профспілкових організацій виробничих підрозділів контролюють виконання положень колективного договору, підсумки якого щорічно розглядаються на конференції трудового колективу.

 

Колективний договір розповсюджується на всіх працюючих і не містить протиріч з Генеральною, Галузевою та Територіальною угодами.

 

Профспілковий комітет КПК бере участь у погодженні положень і наказів, які стосуються питань оплати праці, розцінок , тарифних сіток, доплат, премій та винагород, контролює своєчасність виплат заробітної плати, перевіряє правильність її нарахування, слідкує за дотриманням законодавства про працю в тому числі в частині прийому та звільнення, режиму робочого часу і відпочинку тощо.

 

Профспілковий комітет, керівники цехових профспілкових організацій значну увагу приділяють питанням контролю за додержанням законодавства з охорони праці, забезпечення належних і безпечних умов праці.

 

На Київському картонно-паперовому комбінаті створена та успішно діє служба з охорони праці, комісія з питань охорони праці, до складу якої входить Дуля О.О. – голова профкому.

 

За участю профспілкового комітету на підприємстві розроблені та запроваджуються комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

 

З метою попередження настання нещасних випадків на виробництві та виникнення професійних захворювань серед працівників, забезпечення повного надання працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умов праці, профком особливу увагу приділяє розробленню спільно з роботодавцем проекту розділу «Охорона праці і здоров’я», колективного договору підприємства, здійснює контроль за його виконанням.

 

У 2016 році витрати на охорону праці склали 12726,2 тис. гривень, або 6,1% від Фонду оплати праці.

 

На підприємстві запроваджена трьохступенева система охорони праці. За участю профкому проводиться атестація робочих місць за умовами праці. Відповідно до результатів атестації всі працівники, які зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці безкоштовно забезпечуються молоком, отримують додаткові дні оплачуваної відпустки, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законом.

 

Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту проводиться згідно затверджених норм та колективного договору.

 

Для забезпечення постійного контролю за станом здоров’я працюючих на підприємстві проводяться періодичні медичні огляди працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці та при необхідності організовується лікування їх в медичних закладах.

 

У всіх цехах комбінату обладнані кімнати відпочинку та приймання їжі, які забезпечені необхідною побутовою технікою: холодильниками, мікрохвильовими пічками, автоматами для фільтрування та підігріву води. На комбінаті працює їдальня, буфет та пункт видачі молока.

 

Проводиться робота по зміцненню здоров’я працівників, їх культурному і фізичному розвитку, організації дозвілля. На балансі профкому знаходиться спортивно-культурний комплекс, у якому займаються та тренуються 230 осіб, з них 150 – діти.

 

На підприємстві організовуються спортивні змагання серед працівників комбінату з волейболу, футболу, тенісу, шахів, шашок тощо. Організовуються поїздки вихідного дня .

 

У 2016 році на проведення культурно-спортивних заходів профкомом використано 188,9 тис. грн.

 

Проводиться робота по літньому оздоровленню дітей в дитячих оздоровчих закладах. У літній період 2016 року оздоровлено 66 дітей підприємства. На придбання путівок використано 316,8 тис. грн.

 

Протягом 2014 – 2015 років проведена велика шефська робота серед воїнів АТО.

 

Матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції на придбання товарно-матеріальних цінностей (бронежилети, каски, спальні мішки, одяг, приціли), благодійній організації «Допомога військовим «Обухівщини», 11 батальйону «Київська Русь» та Обухівській районній організації товариства Червоного Хреста тільки з бюджету профкому КПК склала 116717.00 ГРН. Загальна допомога, надана комбінатом, становить 459972,00 грн.

 

У 2016 році на підприємстві з числа профспілкового активу віком до 35 років створено та успішно діє молодіжна профспілкова група у кількості 20 осіб. З метою підготовки профспілкового кадрового резерву, з молодіжною групою проводиться навчання за напрямками діяльності профспілкової організації.

 

Профспілковий комітет періодично проводить навчання профспілкових кадрів та активу підприємства. Один раз на квартал проводиться навчання керівників цехових профспілкових організацій, «круглі столи» за напрямками профспілкової діяльності. Перед профспілковим активом КПК виступають представники Федерації профспілок України, галузевої профспілки. У 2016 році на навчання та заохочення профспілкового активу витрачено 226,8 тис.грн.

 

Для проведення інформаційної діяльності використовуються дошки оголошень в підрозділах комбінату, комп’ютерна мережа підприємства, соціальна мережа фейсбук.

 

Щороку організовується передплата на профспілкові видання. На 2017 рік передплачено 46 примірників «Профспілкових вістей» та примірник «Бібліотечки голови профспілкового комітету».

 

На підприємстві встановлені ділові партнерські взаємовідносини профкому з роботодавцем.

 

Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», роботодавцем створені належні умови для діяльності профспілкової організації, на її запит надається необхідна інформація з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства та виконання колективного договору.

 

Профспілковий комітет забезпечений приміщеннями, засобами зв’язку та інтернетом. При потребі в його користування надається актовий зал для проведення зборів і конференцій.

 

Профкому відраховується 0,35% від фонду заробітної плати на культурно-масову, спортивну та оздоровчу роботу.

 

Злагоджена, професійна робота профкому, належний рівень соціального партнерства сприяє збереженню в колективі здорового морально-психологічного клімату та створенню необхідних умов для продуктивної праці.

 

Глибока зацікавленість членів профкому, його голови результатами своєї роботи, індивідуальний підхід до кожного спілчанина допомагає зберігати профспілкове членство та залучати до профспілкових лав нових членів.

 

Про позитивну роботу профспілкового комітету свідчить те, що переважна більшість членів профкому обирається вже на третій термін.

 

Разом з тим слід зазначити, що профспілковому комітету ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», його голові в подальшій роботі необхідно звернути увагу на:

 

- активізацію роботи та контролю за діяльністю цехових профспілкових організацій;

 

- більш активного залучення членів комісій, створених при профкомі, до підготовки питань, що розглядаються на засіданнях профкому;

 

- удосконалення форм та методів роботи з молоддю.

 

Під час вивчення питання для розгляду на засіданні Президії представниками облпрофради профспілковому комітету КПК надавалася необхідна консультативна допомога.

 

Робоча група.


 (голосов: 1)