Київська обласна рада професійних спілок » Новини » Текст доповіді голови Київської обласної ради профспілок на засіданні Ради 25.09.2014
Текст доповіді голови Київської обласної ради профспілок на засіданні Ради 25.09.2014

 

Шановні члени Ради, запрошені !

          Як ви знаєте, у червні поточного року на восьмому  засіданні Ради Федерації профспілок України розглядалося питання «Про стратегію модернізації ФПУ, її членських організацій».

     Актуальними ці питання стали тому, що сучасне життя вимагає переосмислення та еволюційних змін у профспілковому русі, структурі ФПУ, його членських організацій. Профспілки сьогодні повинні стати більш динамічними і наближеними до найважливіших потреб людини праці. Основне кредо профспілкової діяльності  повинно бути: профспілка -  для людини.

      Жорсткий наступ на права найманих працівників, зниження життєвого рівня, зростання безробіття, порушення роботодавцями прав найманих працівників, утиск прав самих профспілок вимагають від них солідарності і єдності, результативності захисних функцій, вдосконалення організаційної структури і фінансового зміцнення, здійснення конкретних кроків до свого оновлення.

     Однак, протягом останнього часу потенціал профспілок реалізується не повною мірою. Як наслідок, у сучасному профспілковому русі сформувалося чимало проблем, до яких можна віднести постійне скорочення профспілкового членства з різних причин, недостатнє представництво у складі вищих виборних органів молоді,  голів первинних профспілкових організацій, зниження престижу роботи в профспілках у зв»язку з незахищеністю профспілкових працівників та залежністю голів профкомів від роботодавців, невідповідність фінансового забезпечення профспілкових органів обсягам їх діяльності та відповідальності.

     Для вирішення поставлених завдань у профспілок, перш за все, має бути сформована своя сучасна профспілкова ідеологія, котра базується на інтересах людини праці і неможлива без усвідомленого профспілкового членства. Незалежність, демократичність, відкритість та прозорість у своїй діяльності – основні принципи профспілкового руху на всіх рівнях.

 

     Не менш важливими у вирішенні проблемних питань профруху у сучасних умовах  повинні стати  структурні   зміни у профспілках.

     Основне в цьому напрямку – протидія роз»єднувальним процесам у членських організаціях, пошук можливостей об»єднання галузевих  профспілок і зміцнення територіальних об»єднань.

     Не можуть бути дієвими і сильними профспілки, якщо вони роздроблені, розмиті, фінансово не спроможні, коли відсутня централізація і внутріспілкова дисципліна. Як, скажімо, обком може у повному обсязі виконувати свої функції, коли  його  апарат складається з 1,5-2 штатних одиниць, а очільник такої організації працює на чверть чи пів ставки?

     Чому так склалось?  На це є різні причини: суб»єктивні і об»єктивні.

Тому від  прийняття нами дієвих рішень в системі реформування профспілкового руху буде залежати утвердження сильної, солідарної Федерації профспілок України, з якою рахується влада роботодавці, та поважає суспільство.

    Дуже важливим, на наш погляд, в питаннях структурних змін у профспілковому русі є введення до Статутів профоб»єднань принципів демократичної централізації, що передбачає:

-         виборність профспілкових органів усіх рівнів;

-         періодична звітність;

-         колегіальність при прийнятті рішень;

-         обов»язковість виконання рішень вищих органів,

 це значно зміцнить позиції профспілкових  організацій  усіх рівнів, сприятиме росту їх авторитету серед членів профспілок, а також сприятиме росту авторитету територіальних профспілкових об»єднань, які здатні ефективно представляти спільні міжгалузеві, галузеві та регіональні інтереси членських організацій в органах державної влади та місцевого самоврядування у відносинах з організаціями роботодавців та їх об»єднанями.

                               

 

 

Шановні колеги !

 

     Основою профспілкового руху завжди були і залишаються первинні профспілкові організації. Саме в них народжуються, визрівають та вирішуються всі проблеми члена профспілки. До голів первинок в першу чергу звертаються люди. Тому від зміцнення їх позицій залежить авторитет профспілок  в цілому.

     Станом на 01.01.2014 року в Київській обласній раді профспілок створені та успішно працюють 3185  первинних профспілкових організацій, які об»єднують у своїх лавах 224 тисячі членів профспілок.

     На жаль, аналіз свідчить про сталу  тенденцію до зменшення в області кількості первинних профспілкових організацій та профспілкового членства. За минулий рік скорочення членів  профспілок мали місце у 16 з 20 обласних організацій, зменшується чисельність і в профспілкових організаціях, що безпосередньо виходять на обласну раду профспілок.

     Всього кількість  членів профспілок зменшилась більше, ніж на 11 тисяч осіб, або майже на 5% проти аналогічного періоду 2012 року.

     Загальна чисельність первинок стала менше на  180 одиниць.

     Детальний аналіз профспілкового членства був проведений на засіданні Президії облпрофради у квітні поточного року.

     Основними причинами зменшення кількості членів профспілок в профспілкових організаціях облпрофради у 2013 році були визначені об»єктивні причини, пов»язані з економічною ситуацією в країні, а як наслідок – продовження ліквідації підприємств, загальний спад обсягів виробництва, реструктуризація організацій тощо, що призводить до зниження чисельності працюючих, зменшення набору студентів на навчання до вишів та учнів ПТУ.

     Однак, вагомими є і суб»єктивні чинники. Адже й досі в області є трудові колективи , де ще не створені профспілкові організації. працюють трудові колективи, працівники яких не охоплені  колдоговірним регулюванням.

     На окремих  підприємствах птахопрому агропромислового комплексу області мають місце факти  протидії створенню профспілкових організацій.  Та і не тільки там.

      Подальшому зміцненню ролі первинних профспілкових організацій  приділяється головна увага  в стратегічних напрямках модернізації ФПУ.

     Зокрема,  виносяться на розгляд  питання щодо обов»язковості делегування голів первинних профспілкових організацій, працівників основних професій при формуванні Президії та Ради ФПУ, необхідності участі профспілкових організацій в органах управління суб»єктами господарювання тощо.

    Певна річ, ми високо цінуємо роль первинки як основи нашої організації, але маємо розуміти і роль територіальних, галузевих об»єднань, ЦК та ФПУ. Об»єктивно оцінювати ту роботу, яку вони проводять. Адже не раз звучить запитання, а за що платити верхам ? І тут треба нам всім разом знайти «золоту середину», щоб розуміння було з обох сторін.

     Значний розділ проекту Стратегії та модернізації передбачає фінансове зміцнення профспілок. Його положення пропонують запровадити систему сплати та розподілу профспілкових внесків на всіх рівнях відповідно до основних захисних функцій членів профспілок, створення страйкових фондів, фондів солідарних дій, за рішенням виборних органів ФПУ створення системи акумулювання фінансових ресурсів профспілок з метою ефективнішого їх використання, підвищення ролі контроль-ревізійної  комісії ФПУ, надання їй права фінансових перевірок членських організацій, та також – запровадження єдиної системи оплати праці  профспілкових працівників, запровадження централізованих бухгалтерій при

профоб»єднаннях.

     Важливу роль в координації діяльності первинних профспілкових організацій на місцях , консолідації їх зусиль відіграють районні та міські координаційні ради профспілок.

    Сподіваюсь присутні підтримають мою думку про те, що координаційні ради нашої області є бойовими загонами та надійними помічниками облпрофради, справжніми організаторами профспілкової діяльності у містах та районах. В країні вживаються заходи по децентралізації влади.

   У зв»язку з цим,  важливою складовою проекту Стратегії

Модернізації ФПУ, яку ми сьогодні обговорюємо, є пропозиція щодо  підвищення ролі районних та міських координаційних рад  профспілок, надання їм  права ведення соціального діалогу з місцевими органами влади. Вважаю, що радам необхідно надати і юридичні права, передбачивши це у змінах до закону  про профспілки. Ні в кого не виникає сумніву, що  засади соціального діалогу – один з найголовніших важелів  профспілкової діяльності.

     У  цьому зв»язку, на наш погляд, потребує доопрацювання Закон України «Про соціальний  діалог» з метою визначення чітких повноважень усіх сторін соціального діалогу.

     Хочу зазначити, що в Київській облпрофраді, її членських організаціях  вживаються необхідні заходи для нормальної взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, з організаціями роботодавців та їх об»єднаннями  щодо захисту соціально-економічних і духовних прав та інтересів членів  профспілок.

     З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин в області укладена і діє Територіальна Угода між Київською обласною державною адміністрацією, Спільним представницьким органам об»єднань організацій роботодавців Київської області та Київською обласною радою профспілок.

      У більшості районів і міст обласного підпорядкування укладені територіальні угоди. Такі угоди укладено в місті Біла Церква, а також Баришівському, Білоцерківському, Броварському, Васильківському, Володарському, Згурівському, Іванківському, Кагарлицькому, Обухівському, Рокитнянському, Сквирсьому, Ставищанському, Таращанському, Яготинському районах.

     За ініціативою профспілок станом на 01.04. 2014 року в трудових колективах  області підписано 2931  колективний договір , яким охоплено 191770 особи, що складає 95,6% усієї чисельності працюючих, де є профспілковий вплив.

     На підприємствах, організаціях та установах, де діє колективний договір, і він підписаний з профспілковою організацією, прийняті зобов’язання виконуються чіткіше,здоровішими є мікроклімат у колективах, вищі загальноекономічні показники. А звідси і головне завдання облпрофради та її членських організацій – добиватися стовідсоткового охоплення колективними договорами усіх працюючих в області, незалежно від форм власності підприємств, установ і організацій, де вони працюють, а також сприяти створенню на цих підприємствах первинних профспілкових організацій.

     Адже профспілки – велика сила. Здатна  нейтралізувати негативні явища, що можуть виникати в трудовому середовищі.

     Що стосується того, як бути з тими хто не є членами профспілки, а користується пільгами, що передбачені в колективному договорі,то більшість - і така думка у проекті  Стратегії, схильні до того, що ці члени колективу повинні сплачувати певні внески профспілковому комітету за ту роботу, що він проводив в ході переговорів.  

     У рамках соціального діалогу 29 квітня поточного року у приміщенні  обласної державної адміністрації відбулася зустріч членів президії  облпрофради, профспілкового активу області з головою  обласної державної адміністрації Шандрою Володимиром Миколайовичем.

     У зустрічі взяли участь, виступили керівники всіх обласних організацій галузевих профспілок.

     У своїх виступах голови обласних організацій профспілок говорили про проблемні питання у своїх галузях, які потребують термінового вирішення, вносили пропозиції щодо  подальшої спільної роботи.

     Багатьом відразу після виступу надавалися відповіді головою ОДА.

     У заключному слові Шандра В.М. висловив своє задоволення проведеною зустріччю і запропонував профспілковому активу області зустрічатися з керівництвом ОДА регулярно, активно працювати за напрямками роботи з департаментами ОДА.

                          

 

Шановні колеги !

 

     Проект Стратегії модернізації ФПУ наголошує, що реалії сьогодення об»єктивно вимагають від профспілок не тільки солідарності , єдності, вміння вести соціальний діалог, а й посилення таких необхідних взаємопов»язаних функцій, як законодавча, захисна та координуюча.

     На виконання цих вимог  обласна рада профспілок, її членські організації разом  з Територіальним управлінням  Держгірпромнагляду в Київській області працюють над вирішенням питань поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, так як статутна захисна функція профспілок у сфері безпеки праці – це забезпечення належного рівня громадського контролю за дотриманням роботодавцями законодавства у сфері праці та її охорони.

     Представники членських організацій включені до складу консультативних центрів, продовжуються проведення навчання громадський інспекторів  з питань охорони праці.

     Спільно з членськими організаціями вживаються заходи щодо відродження  правової та технічної інспекцій праці на підприємствах.

      Щорічно проводиться конкурс «Безпечна праця очима дітей», заходи з нагоди Всесвітнього дня охорони праці.

     Однією з важливих функцій, що здійснювала обласна рада профспілок, є правовий захист членів профспілки та контроль за дотриманням чинного трудового законодавства.

     У першому півріччі 2014 року по області працівниками профспілкових структур спільно з територіальною інспекцією Держпраці здійснено  396 перевірок підприємств і організацій, виявлено 112 порушень щодо прав працівників. Профспілкові працівники надавали безкоштовні консультації для членів профспілок. Тільки на особистих прийомах надано  754  консультацій, 263 – профспілковим організаціям.

    З метою попередження порушень законодавства про працю проводилась консультативно-роз»яснювальна робота.

    Значна увага приділялась, насамперед, військовослужбовцям з числа працівників області, які призивалися з запасу на військову службу і були задіяні у проведенні антитерористичної операції на сході країни.

     З цією метою первинним профспілковим організаціям надавалися відповідні усні  і письмові роз»яснення та довідкові матеріали.

     Облпрофрадою прийнятий відповідний документ про участь у благодійній акції «Місія добра», що була оголошена облдержадміністрацією. Профспілки області роблять гідний вклад в матеріальне забезпечення військовослужбовців,  що приймають участь в АТО.

    

     Актуальними на сучасному етапі для профспілкових організацій області залишаються питання боротьби за надання права профспілкам законодавчої ініціативи, внесення до Трудового Кодексу  окремого розділу щодо діяльності профспілок, внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавче визначення управління соціальними фондами на двосторонній  основі ( профспілки – роботодавці), моніторинг по виплаті заробітної плати  та заборгованості з неї.

     Слід зазначити, що в області так і не ліквідовано остаточно заборгованість  із заробітної плати.

     Станом на 01.08.2014 року сума заборгованості із виплати заробітної плати складає  біля 14,5 млн. грн..

     Спільні заходи щодо вирішення питань виплати заборгованої заробітної плати проводяться з відділенням Національної служби посередництва та примирення в Києві та Київській області.

      У 2013 році вирішено 12 колективних трудових спорів на 7 підприємствах області, серед яких 10 спорів вирішено примиреними комісіями та 2 - шляхом проведених узгоджувальних  процедур.

     Важливою складовою підвищення якості профспілкової діяльності, посилення ролі профспілок у врегулюванні соціально-трудових відносин, забезпеченні реального захисту працівників є кадрова політика та навчання профспілкового активу. Тому проект Стратегії передбачає створення кадрового резерву виборних профспілкових працівників, обов»язковість підвищення рівня загальних та професійних  знань працівників виборних профспілкових органів, профактиву.

     Навчання профспілкових кадрів та активу – один з основних напрямків діяльності облпрофради та її членських організацій.

     За інформацією профспілкових організацій за минулий навчальний рік проведено 387 семінарів, тренінгів, курсів, в роботі яких взяли участь 8525 осіб. Проведено 9 міжобласних навчальних семінари (у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Хмельницькій , Чернівецькій областях). В їх роботі взяли участь 184 особи.

    Профспілковими організаціями різних рівнів підготовлено та надіслано членам профспілки 157 інформаційних та методичних матеріалів.

     На  навчання профактиву витрачено в бюджетах профоб»єднань:

Обласної організації профспілки працівників споживчої кооперації – 10%, обласної організації профспілки працівників інноваційних організацій – 10%, медпрацівників - 4%, освіти та науки майже 4 %, харчової промисловості – 3%, культури – 2,5%.

                                        Шановні колеги !

     Будь-яка модернізація профспілкового руху неможлива без інформаційної складової. Від того наскільки інформація про життя профспілкової організації області буде об»єктивною, повною, оперативною залежить імідж організації, розуміння того, що вона робить.

     Обласна рада профспілок завжди приділяла належне місце цьому питанню.

     Створений і працює офіційний сайт Київської облпрофради, на якому користувачі інтернету можуть знайти для себе інформацію про діяльність нашої організації. Однак, повнота та різноманітність інформації на сайті залежить від наших спільних зусиль.

     Було б непогано, на мою думку, створити розгалужену мережу кореспондентських пунктів по всій області, аби зв»язок з районними організаціями, первинними осередками був живим та динамічним. Важливу роль у вирішенні цього питання, знову ж таки могли б зіграти міські та районні координаційні ради.

     Вважаю, що ФПУ необхідно буде провести відповідну роботу по навчанню профспілкових працівників як користуватись інтернетом, сучасними засобами  масової інформації.

   

    

                                    Шановні колеги !

     Я намагався коротко і стисло окреслити коло основних питань, що викладені у положеннях проекту Стратегії  модернізації ФПУ та її членських організацій. Хотілось би почути вашу позицію з положень та тверджень, викладених у проекті Стратегії.

     Разом з тим хочу зазначити, що час грає на випередження. Як довго буде відбуватися реформування профспілкової діяльності буде залежати від нас.

     Поки що проект Стратегії містить безліч гасел, прописних істин із нормативно-правових документів профспілок і потребує чітких напрацювань щодо проведення кардинальної перебудови профспілкового руху. Разом з тим ми беремо до уваги, що це початок відкритого, правдивого діалогу всередині нашої організації з метою визначення її місця і ролі в  сучасному громадянському суспільстві, з»ясування сильних і слабких сторін.

     До нашої Стратегії потрібно взяти багато того, що вже апробовано міжнародними профспілками, які, наприклад , на навчання та перепідготовку кадрів витрачають від 20 до 24% свого бюджету. Тому вони такі сильні, бо системно готують свої профспілкові кадри.

     У них створені фонди, насамперед страйковий фонд, фонд солідарності, завдяки чому можна реально захистити членів профспілки. Нам також потрібні такі інструменти як позитивний досвід діяльності міжнародних профспілкових організацій, зокрема європейських країн він має бути імплементований в нашу роботу.

     Сьогодні найважливішим для нас є консолідація профспілкового руху. Не повинно бути конфлікту між галузевими профспілками і територіальними, а навпаки вони мають бути об»єднуючим фактором у захисті людини праці, доповнювати один одного, щоб людина праці, образно кажучи, мала два крила: у вигляді захисту     на галузевому рівні  у сфері, де вона працює, і на територіальному, де людина  проживає.

     За  останні  роки відбулися зміни в країні. Особливо значні в господарських питаннях, тому що змінилися форми власності, з»явилися підприємства малого і середнього бізнесу, транснаціональні корпорації, на які ми не впливаємо на достатньому рівні. Як наслідок – є значний відтік у профспілкових рядах. Наша ж структура, механізми взаємодії та впливу, система управління залишились на старому рівні.

     Це говорить про те, що ми як наймасовіша громадська організація не прагнемо йти в ногу разом з суспільством, а навпаки гальмуємо будь-які починання до змін нашої застарілої профспілкової системи.

     Отже, для здійснення ефективних перебудовчих процесів у профспілкових структурах, на мою думку, передусім слід перевернути свідомість членів профспілки. Люди не повинні вбачати за основні функції профспілок надання нами матеріальної чи благодійної допомоги. Ми маємо усвідомити головне, що мета і завдання профспілок – це турбота про забезпеченість працюючих гідною зарплатою, робочими місцями , з хорошими умовами праці.

    Повертаючись до Ради ФПУ, хочу підкреслити, що критична

Ситуація в країні, а від так і в області, потребує невідкладного та адекватного реагування з боку влади спільно з роботодавцями  та профспілками задля стабілізації економіки країни.

     В першу  чергу,  труднощі, які виникли, не повинні бути покладені лише на плечі пересічних громадян, котрі найбільше потерпають через масові звільнення, затримку з виплатою зарплат, переведення на скорочений робочий тиждень, згортання соціальних програм на підприємствах.

     Крім того, громадяни України вже зараз відчувають перші результати так званих «антикризових заходів» нового Уряду – заморожено розміри основних державних соціальних стандартів та гарантів, відбувається стрімке підвищення цін, насамперед, значне підвищення роздрібних цін  та тарифів на природний газ, теплопостачання, електроенергію, водопостачання, соціально важливі продукти  харчування, на товари  першої необхідності, лікарські тощо. Відповідні заяви, звернення від членів профспілки  надсилалися до Президента України, Кабміну, у Верховну Раду. В країні, яка є вже асоційованим членом Євросоюзу недопустимі непрозорі схеми формування комунальних тарифів, які перетворилися на справжній зашморг для працюючої  людини.

     При цьому розмір мінімальної заробітної плати до кінця року становитиме 1218 грн., що не просто негативно вплине на рівень життя та купівельну спроможність населення, а й призведе до збільшення частки бідних серед працюючих.

     На сьогодні індекс інфляції перевищує рівень за останні три роки.  Водночас, законодавчо встановлена індексація грошових доходів населення на рівні прожиткового мінімуму , величина якого й досі не враховує низку життєво необхідних витрат, не компенсує реальне зростання споживчих цін.

                                        Шановні колеги !

     На засіданні Ради ФПУ підкреслено, що для фінансового забезпечення соціальної справедливості в державі одним з найголовніших шляхів є детінізація економіки. За оцінками експертів в Україні майже 50% заробітної плати  виплачується за тіньовими схемами, при цьому в «тіні» працює до 7 мільйонів українців. І у нас в області соціально  безвідповідальна частина роботодавців, намагаючись отримати максимальний прибуток, ухиляється від сплати податків, мінімізує свої витрати і, в першу чергу, за рахунок працівників, нав»язуючи їм зарплату в «конвертах», не оформлюючи з ними належним чином трудові відносини, або підмінюючи трудові договори цивільно-правовими угодами.

     А все це – недоотримані надходження до бюджетів та державних соціальних фондів і, як наслідок , не збільшені видатки на вирішення соціальних проблем, гідне пенсійне забезпечення, якісне медичне обслуговування, належний рівень освіти та культури.

    Недосконала система оплати праці призводить до того, що український найманий працівник отримує заробітну плату майже в 10 разів нижче, ніж в ЄС. А за оцінками міжнародних експертів Україна посідає передостаннє місце в Європі за рівнем купівельної спроможності населення.

     Справжнім поштовхом для розвитку економіки і забезпечення соціально-економічного процвітання внутрішнього ринку, в тому числі і в нашому регіоні, є кардинальне підвищення заробітної плати, через збільшення її частки до 30% в собівартості продукції. Це відповідатиме стратегічному курсу України до євроінтеграції та запровадженню європейських соціальних цінностей в області, країні у тому числі, щодо оцінювання праці.

     Підвищення заробітних плат українських працівників та легалізація тіньового сектору економіки, в першу чергу, вигідні державі та самому українському бізнесу, оскільки це забезпечить зростання платоспроможного попиту на вітчизняні товари, стимулюватиме збільшення товарообігу й, відповідно, прибутку підприємств та наповнення держбюджету за рахунок збільшення податків, Разом з тим, це створить умови для реалізації конституційних прав працівників на працю та гідну винагороду за неї, професійний розвиток, збереження висококваліфікованих кадрів у всіх галузях економіки та забезпечить гідний рівень життя населення,  впевненість у завтрашньому дні.

      Ми маємо бути свідомими того, що профспілкові організації в низових ланках прагнуть бачити Федерацію профспілок України міцною, сильною, сучасною, надійною, відкритою, як для людини праці, яка має бути впевнена в т ому, що її голос почують і у Верховній Раді України, і у високих урядових кабінетах.

     Попереду дуже серйозна і складна робота. Йде війна. Розпочалась передвиборна кампанія. Кризисні явища в економіці. Нам необхідно активізувати роботу по відродженню будинку профспілок, важливо на високому рівні провести заходи 7 жовтня в День гідної праці, 17 жовтня акцію протесту проти наступу на соціально-економічні і трудові права людини праці.  Саме від злагодженості всіх  наших дій буде формуватись позитивний результат, який сприятиме покращенню життя .

     Непростий шлях чекає  нас, але вірю в те, що теперішні труднощі є тимчасовими.

 

     Дякую за увагу !

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


 (голосов: 0)