Київська обласна рада професійних спілок » Новини » Відбулась ХХIV Київська обласна міжспілкова звітно-виборна конференція
Відбулась ХХIV Київська обласна міжспілкова звітно-виборна конференція

25 березня 2015 року відбулася ХХIV Київська обласна міжспілкова звітно-виборна конференція, яка розглянула звіт Ради обласної ради профспілок за 2010-2015 роки та визначила стратегічні напрямки діяльності профспілок на наступний період.  

         В роботі конференції взяв участь та виступив заступник Голови ФПУ Сергій Українець.

         Голова облпрофради Кононенко В.Ф. у своїй доповіді відзначив, що звітний період для облпрофради , її членських організацій був насиченим багатьма історичними подіями, які суттєво вплинули на стан соціально-економічних відносин у , добробут пересічних громадян області.

     Одним з активних пріоритетів діяльності облпрофради була активізація дій профспілкових організацій всіх рівнів щодо належної оплати праці, своєчасності виплати заробітної плати, збереження та підвищення рівня договірних та державних гарантій.

     В області відсутні приклади заборгованості з виплатами заробітної плати в трудових колективах, де створені профспілкові організації.

     З метою посилення соціального захисту трудящих, координації дій профспілок з державними органами влади та контролюючими органами у звітному періоді облпрофрадою укладені договори про співпрацю з Головним управлінням Пенсійного фонду, територіальним управлінням Держгірпромнагляду та територіальною Державною інспекцією праці в області.  

       З метою сприяння стабілізації соціально-трудових відносин на території області та усунення чинників їх дестабілізації ( головним з яких є заборгованість з виплатою зарплати), облпрофрада, її членські організації плідно співпрацюють з відділенням Національної служби посередництва і примирення в м.Києві та Київській області, з яким підписана відповідна Угода про співпрацю.

     Важливим напрямом роботи залишається захист прав членів профспілки у сфері охорони праці.

     У звітному періоді облпрофраді вдалося зорієнтувати профспілковий актив на роботу щодо створення системи управління охороною праці, як рівноправної в системі управління виробництвом, тим самим спонукаючи роботодавців дбати не лише про нарощування обсягів виробництва та прибутку, а про здоров’я і життя працюючих, удосконалюючи безпеку праці на виробництві.

     Проте залишається невирішеним питання фінансування заходів з охорони праці для бюджетних закладів, установ та організацій. У місцевих бюджетах практично не виділяються кошти в розмірі 0,2% від фонду оплати праці відповідно до Закону України «Про охорону праці».

     Проводилася робота щодо правового захисту членів профспілок та контролю за дотриманням чинного законодавства. Найбільше звернень стосувалося скорочення чисельності штату і працівників, оплати праці, порядку надання пільг та відпусток.

     Значна увага у звітній доповіді приділялась питанням організаційного та фінансового зміцнення облпрофради.

     У звітному періоді, на жаль, мало місце зменшення профспілкового членства практично у всіх членських організаціях.

     Основними причинами зменшення членів профспілок є згортання виробництва, реструктуризація та ліквідація підприємств, зменшення обсягу робіт, зростання боргів із зарплати, а також природнє скорочення населення.

     Таким чином, мотивація профспілкового членства була і залишається першочерговим і одним з найголовніших пріоритетів діяльності на майбутній період.

     Активнішою має бути позиція облпрофради і в роботі з молоддю.

     Делегати конференції у принципових і критичних виступах доповнили доповідача.

     Пріоритетними напрямами діяльності облпрофради на майбутній період визначено, зокрема:

-         робота щодо захисту соціально-економічних, трудових та духовних прав членів профспілок;

-         організація соціального діалогу на засадах партнерства та взаєморозуміння;

-         системний контроль за додержанням роботодавцями законодавства про працю та охорону праці;

-         реалізація Стратегії модернізації ФПУ, перш за все – організація та фінансове зміцнення профспілок, поширення профспілкових цінностей, солідарність та згуртованість, формування позитивного іміджу профспілок та мотиваційна політика;

-         активна участь всіх профспілок області у відродженні Будинку профспілок;

-         робота з молоддю.

Головою облпрофради обрано Кононенка Валентина Федоровича.(на фото)

Заступником голови – Харченко Лідію Олексіївну.

  (голосов: 0)