Київська обласна рада професійних спілок » Новини » ТЕЗИ ВИСТУПУ ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛОК ЛІДІЇ ХАРЧЕНКО НА ЗУСТРІЧІ В.О.ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ТЕТЯНО СЕМЕНОВОЮ З ПРОФАКТИВОМ КИЇВЩИНИ
ТЕЗИ ВИСТУПУ ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛОК ЛІДІЇ ХАРЧЕНКО НА ЗУСТРІЧІ В.О.ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ТЕТЯНО СЕМЕНОВОЮ З ПРОФАКТИВОМ КИЇВЩИНИ

 

 7 жовтня поточного року світова громадськість та профспілкова спільнота відзначають Всесвітній день дій за гідну працю та Міжнародний день боротьби з бідністю.Наша зустріч проходить у рамках проведення заходів з цих питань. Для того, щоб познайомити соціальних партнерів з діяльністю профспілкових об’єднань Київщини, накреслити шляхи подальшої взаємодії та визначити  проблемні питання, які турбують профспілки.

 

ПРО КИЇВСЬКУ ОБЛПРОФРАДУ

 

     Київська обласна рада профспілок - наймасовіша громадська організація Київщини, яка діє відповідно до Конституції України, Закону України « Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статуту обласної ради професійних спілок, чинного законодавства.

     Ми об’єднуємо офіційно працюючих людей.

     Облпрофрада налічує 135 тис.спілчан, до неї входять 2 тис. первинних , 109 районних, 24 міських та  15 обласних організацій галузевих  профспілок.

     Сьогодні в усіх районах і містах обласного підпорядкування діють громадські ради по координації діяльності профспілкових організацій, що дає можливість представляти наші інтереси у місцевих органах виконачої влади і органах місцевого самоврядування.

    За інформацією членських організацій охоплення профспілковим членством складає 78 % від загальної кількості працюючих, студентів навчальних закладів  I-IV рівнів акредитації та  учнів ПТУ. Від загальної кількості працюючих в області члени профспілок, які входять до облпрофради, складає третину.

 

ЗАВДАННЯ ОБЛПРОФРАДИ

 

     Основними функціями профспілок є представницька і захисна. Виходячи з цього Київська обласна рада профспілок:

-         об’єднує і координує діяльність членських організацій;

-         представляє і відстоює трудові, соціально-економічні права та інтереси членів профспілок, а також міжгалузеві і територіальні інтереси профспілкових органів усіх рівнів в обласній раді,   органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, державних і господарських органах управління, організаціях роботодавців, громадсько-політичних організаціях, Федерації профспілок України, інших профоб’єднаннях;  

-         проводить переговори та укладає  угоди з органами державної влади, об’єднаннями роботодавців, котролює їх виконання, сприяє вдосконаленню практики укладення угод і колективних договорів в трудових колективах;

-         організовує та здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю, охорону праці;

-         в рамках законів України підтримує акції, ініціативи і законні вимоги членських організацій і трудових колективів, домагається відміни, припинення дій, або рішень, що обмежують інтереси трудящих, ветеранів війни і праці, молоді та пенсіонерів;

-         здійснює заходи, спрямовані на збереження і розвиток соціально-культурної інфраструктури трудових колективів;

-         поліпшення роботи культосвітніх закладів;

-         надає організаційну , методичну та правову допомогу членським організаціям;

-         організовує навчання профспілкових кадрів та активу;

-         сприяє через фонди соціального страхування здійснення виплат, встановлених законодавством, видів допомоги по соціальному страхуванню .

-         координує діяльність виборних органів в питаннях охорони  здоров’я, умов праці, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

-         здійснює інші функції, передбачені Законом України про профспілки.

Київська облпрофрада здійснює свою діяльність на засадах соціального партнерства  з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та роботодавців.

 

Важливе значення у вирішенні цих питань належить колективно- договорній роботі, участі в ній соціальних партнерів.

    На регіональному рівні підписана Територіальна угода, угоди про співпрацю з Відділенням НСПП у м. Києві та Київській області, Головним управлінням Пенсійного фонду України у Київській області, Головним управлінням Держпраці у Київській області, обласним фондом зайнятості.

      За ініціативою профспілок в регіоні станом на 01.04.2020 на підприємствах, установах та організаціях області підписано 2438 колективних договорів і угод, які охоплюють 150 тисяч працюючих, що складає  96,5% від загальної кількості працюючих на підприємствах і установах, де діють профспілкові організації.

 

     Що турбує облпрофраду та її членські організації ?

 

     Урядом і депутатами ВР ініціювано значну кількість законопроєктів, які спрямовані на кардинальне реформування системи соціально-трудових відносин, зокрема законопроєктів: про працю, про колективні договори, про регулювання трудових спорів, про страйки і локаути, про переформатування управління фондами соціального страхування, про соціальний діалог, про зайнятість та низка інших.

     Деякі з них носять достатньо суперечливий характер, звужують права працівників і профспілок та викликали активний суспільний супротив і міжнародний резонанс.

     Ми не сприймаємо спроби ліквідувати паритетне управління соціальним страхуванням (законопроєкт № 2275), практично демонтувати представницькі і захисні функції профспілок (законопроєкт № 2681). Нас турбує, що в урядових кабінетах знову ініціюється повторне подання резонансного  проєкту Закону України «Про працю» ( №2708), який був поданий попереднім Урядом в обхід соціальних партнерів.

 

     Що найбільше турбує спілчан ?

 

     Це збереження робочих місць і відновлення активної виробничої діяльності.

     В умовах карантинних заходів зросла кількість безробітних, знизився рівень заробітної плати.

     Тому прийняті антикризові заходи уряду для підпримки людей бізнесу є вкрай  необхідні, і ми, як профспілки, готові їх підпримувати.  Наша пропозиція – спільно напрацювати до Територіальної Угоди відповідні зміни і доповнення, які стали б інструментом активної взаємодії 3-х Сторін.

    Особливо гострим в сучасних умовах постало питання захисту  життя і здоров’я людей, і зокрема, працівників медичної галузі, які стоять на передньому краю боротьби з пандемією. Пропонуємо забезпечити тісну взаємодію з обласною галузевою профспілковою організцію у питаннях проведення медичної реформи. 

    

Ми не можемо не приділяти уваги зростаючій заборгованості по заробітній платі.

Незважаючи на застосування     передбачених законодавством заходів щодо  підприємств-боржників, вагомих результатів не отримано.                                                                                                                         

   Так, за результатами державних  статистичних спостережень загальна сума заборгованості із  виплати заробітної плати по області на 01 серпня  2020 року  становила  162,1 млн.грн., що дорівнювало 3,8 % фонду оплати праці, нарахованого за липень 2020 року   

     У структурі загальної суми  заборгованості – 72,0 % складали борги підприємств – банкрутів; 24,3% - економічно-активних , 4,6 % - економічно неактивних підприємств.

     Заборгованість заробітної плати працівникам економічно-активних  підприємств на 01.08.2020 року становила  38,0 млн. грн. Майже  три чверті боргу ( 73,1 %) припадало на промислові підприємства.                                                                                                  

 Кількість працюючих, яким  своєчасно не виплачена заробітна плата, на початок серпня  2020 року , становила 2895 осіб, осіб, або 0,8 % від загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному з них не виплачено в середньому 13131 грн., що на 1163 грн. більше середньої заробітної плати за липень 2020 р.

     Середньомісячна заробітна плата штатного працівника по    області у 2 кварталі 2020 року складає 11104 грн..

     Безумовно, питання, які соціально чутливі для людей, чимало.

     Це – зростання цін і тарифів, продовження пенсійної реформи, реформування в сфері охорони праці, державної служби, адміністративно-територіальна реформа.

 

     ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПРОФСПІЛОК

 

     Окремо хочу акцентувати увагу на порушеннях прав працюючих та прав профспілок в області.

      Інформую, що Україна вже віднесена до списку країн, де права профспілок не гарантуються. Це підприває імідж країни, оскільки право людини на об’єднання в профспілки відносене до основоположних прав людини. 

     Станом на 01.01.2020 в членських організаціях облпрофради працює 389 громадських інспекторів праці профспілок.

В 2019 році ними здійснено 375 перевірок додержання законодавства про працю, 9 з яких – спільно з Головним управлінням Держпраці в Київській області. В ході перевірок виявлено 2817 порушень. Порушення стосувалися найбільше: оплати праці, зміни істотних умов праці, гарантії і компенсації – 2317 випадків, 105 – звільнення та переведення, 159 – часу відпочинку.

     Про заборговану зарплату ми вже згадували.

 

     ВЗАЄМОДІЯ З ОТГ

 

     У процесі адміністративної реформи та створення об’єднаних територіальних громад відбувається укрупнення районів, що веде до ліквідації або суттєвого скорочення структурних підрозділів, які ліквідуються, вивільняється значна кількість працівників.

     Чи вивчаються питання мінімізації втрат робочих місць для людей ?

     Чи вирішуються інші соціальні питання? Це все нас турбує.

     Під час створення ОТГ порушується структура профспілкових організацій. Співраця профспілок з керівництвом ОТГ допоможе вирішити збереження галузевого приципу побудови профспілок.

     Для подальшої взаємодії слід розглянути питання про створення профспілкових організацій у підрозділах КОР.

     Нам необхідно так будувати свою роботу, щоб вона йшла на користь людям.

 

     ВИБОРИ.

 

   Країна вступила у виборну кампанію. У жовтні поточного року відбудуться вибори до місцевих рад.

     Профспілки готові підтримувати дії органів місцевого самоврядування на місцях  для блага людини праці.

    На закінчення хочу наголосити, що основне завдання профспілок – захист соціально-економічних і правових інтересів працюючих. Зрештою, вирішення цих питань для людей гарантує і забезпечує Держава, а реалізує – влада.

Тому, об’єднавши наші зусилля, спрямувавши спільні дії на захист людини праці, можна досягти успіхів і процвітання України в цілому і Київщини зокрема.

 

Нагадуємо, що 9 вересня 2020 року за ініціативи профспілок відбулась робоча зустріч керівництва Київської обласної ради з профактивом Київщини.

Зустріч проходила у приміщенні Київської облради.

У ній взяли участь голова Київської обласної ради профспілок Лідія Харченко, члени Президії Київської облпрофради, в.о. голови Київської обласної ради Тетяна Семенова та керуючий справами виконавчого апарату Київської обласної ради В’ячеслав Кучер. 

 

 

Київська обласна рада профспілок 

 


 (голосов: 0)