Київська обласна рада професійних спілок » Вісті з місць » Робота «первинки» - на «відмінно»
Робота «первинки» - на «відмінно»

На базі приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» відбулося виїзне засідання президії Київської обласної ради профспілок у роботі якого взяли начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в м. Києві та Київській області Данило Коцупал, профспілкові лідери галузевих профспілок регіону. На порядок денний було внесено низку актуальних питань сьогодення, за якими були прийняті відповідні постанови.

 
Засідання відкрив голова Київської обласної ради профспілок Валентин Кононенко, який поінформував присутніх про основні напрями роботи, над якими працює Облпрофрада на різних рівнях.

 
Під час Президії було підписано Угоду про співпрацю між Київською облпрофрадою та відділенням Національної служби посередництва і примирення в м. Києві та Київській області. Свої підписи під документом поставили голова КОРПС Валентин Кононенко та начальник відділення НСПП Данило Коцупал. Угода укладена з метою поглиблення співпраці у сфері врегулювання та стабілізації соціально-трудових відносин на підприємствах регіону.


Практика проведення виїзних засідань президій міцно ввійшла до стилю роботи Облпрофради. Форма виїзних президій взаємовигідна, так як вище стоячі профспілкові структури мають можливість оцінити реальну обстановку на місцях, профспілковий актив первинок підвищує свій рівень знань, а рядові члени профспілок отримують вагому інформацію про діяльність регіонального профоб’єднання в цілому.


Щорічно Облпрофрада вивчає роботу первинних профспілкових організацій одного із районів області. Наразі члени президії вивчали роботу профспілкового комітету ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» щодо фінансового та організаційного зміцнення профспілкової організації, збереження профспілкового членства та роботи з молоддю.


Голова профкому ПрАТ «Київський КПК» Олексій Дуля детально поінформував про роботу первинної профспілкової організації підприємства у розрізі основних напрямів роботи: організаційна робота, правовий захист, соціально-економічні та колективно-договірні відносини, охорона праці, робота з ветеранами, молоддю.


Загальна чисельність первинної профспілкової організації ПрАТ «Київський КПК» на 15.05. 2017 р. налічує 2072 члени профспілки, що становить 91,3% від загальної кількості працюючих. На обліку у первинці перебувають 862 непрацюючі пенсіонери.


Для ведення поточної роботи та контролю за діяльністю первинної профспілкової організації обрано профком, який налічує 15 осіб та ревізійну комісію. В структурі первинки комбінату діє 20 цехових профспілкових організацій.


Профспілковий комітет проводить цілеспрямовану роботу по організаційному та фінансовому зміцненню профспілкової організації. З цією метою в профкомі розробляються та затверджуються перспективні та поточні плани роботи, створені та діють 7 комісій за напрямами діяльності, у цехових профорганізаціях оформлені та регулярно оновлюються «профспілкові куточки». На засіданнях профкому розглядаються актуальні питання життєдіяльності профспілкової організації (здійснення громадського контрою за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, профспілкове членство, хід виконання положень колективного договору, питання організації та проведення культурно-спортивних заходів, оздоровлення дітей, запровадження соціальних карток для отримання юридичних консультацій, проведення медичних оглядів, роботи з воїнами АТО, надання матеріальної допомоги, тощо).


За ініціативою профорганізації на підприємстві систематично укладається колективний договір, основний нормативно-правовий акт, що регулює відносини між роботодавцем і трудовим колективом, відповідає вимогам законодавства та методичним рекомендаціям.. Документ, який був укладений на 2013-2017 роки, включає 10 додатків, які були розроблені за участю профкому. З питань оплати праці, надання пільг працівникам,зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, надання додаткових відпусток і т. ін.


«Керівництво підприємства завжди йде назустріч профкому – зазначив Олексій Дуля. Тому у колдоговорі ПрАТ Київський КБК» виписано ефективну систему як матеріального заохочення різноманітні стимулюючі доплати (за інтенсивність праці, вислугу років, роботу у вечірній та нічний час), видача грошових премій так і морального заохочення нагородження грамотами, оголошення подяки і т.і. Є також додаткові гарантії та пільги: добровільне медичне страхування, додаткова відпустка з вислугу років до щорічної відпустки, одноразова грошова виплата при виході на пенсію. При народженні дитини, компенсація витрат за квартплату та комунальні послуги працівника, що отримали стійку втрату працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві. У нас працює багато молоді, створені всі умови для професійного зростання.»


У 2016 році на підприємстві створена та успішно діє молодіжна профспілкова група у кількості 20 осіб.


З метою підвищення професійного рівня кадрів, профком періодично проводить навчання профактиву підприємства. Один раз на квартал проводиться навчання керівників цехових профорганізацій, круглі столи за напрямами профспілкової діяльності за участю представників Федерації профспілок України, галузевої профспілки.


Підбиваючи підсумки засідання голова Київської облпрофради Валентин Кононенко відмітив цілеспрямовану позитивну роботу, що проводиться профспілковим комітетом і адміністрацією ПрАТ «Київський КПК» щодо захисту трудових прав і соціально-економічних інтересів працівників і  закликав профспілкових керівників, взяти до відома позитивний досвід профспілкової організації комбінату для використання у практичній роботі.


Після закінчення засідання президії, його учасники відвідали виробничі цехи та музей підприємства де ознайомилися з умовами виробництва паперу та пакувальної тари.


Тетяна РУБАН, «ПВ»

  (голосов: 0)