• gallery-1
  Профспілка твій надійний захист!

   

 • gallery-2
  Активізація міжнародної співпраці

   

 • gallery-3
  Соціальний діалог - дієвий!

   

Погода

26.11.2014 року відбулося засідання президії Київської облпрофради

Документи засідання президії Київської облпрофради від 26.11.2014

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

 

 

ПРЕЗИДІЯ РАДИ

 

ПОСТАНОВА

 

м. Київ

 

 

 

 Про стан дотримання законодавства про працю

 на державному підприємстві

« Білоцерківське лісове господарство»

 

 

 Президія обласної ради профспілок

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

       1.Узяти до відома інформацію  «  Про стан дотримання законодавства про працю на державному підприємстві « Білоцерківське лісове господарство»

    ( додається)

        2. Зазначити , що роботодавцем  та профкомом   державного підприємства « Білоцерківське лісове господарство» вживаються заходи щодо дотримання вимог законодавства про працю.

         3. Рекомендувати  первинній профспілковій організації  ( голова профкому Рижов Олег Миколайович):

 

-          забезпечити повне використання наданих законодавством прав по здійсненню дієвого громадського контролю за дотриманням трудового законодавства  , проводитисистематичну роботу із захисту прав працівників;

-          підвищити вимогливість до роботодавця, посадових осіб, які        допускають порушення норм трудового законодавства,

-         з метою попередження порушень у сфері праці забезпечити взаємодію з  цього питання з територіальною державною інспекцією праці;

-         ввести  в практику регулярний розгляд на засіданні профкому питання щодо здійснення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства

 

 

 4.Членським організаціям облпрофради:

 

-         Проаналізувати стан справ щодо дотримання трудового законодавства  на підприємствах,  установах та організаціях своїх галузей, при необхідності, розглянути на засіданнях президій та вжити необхідних заходів щодо покращання цієї роботи;

 

-         Активізувати навчання профспілкових кадрів та активу з питань захисту трудових прав членів профспілок, прав і повноважень профспілкових організацій у здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про працю

          

              5. Працівникам апарату облпрофради, відділу правового захисту   та

              членським організаціям обласної ради профспілки надавати практичну

              допомогу первинним профспілковим  організаціям   в оволодінні

               сучасними формами й методами роботи щодо захисту

               трудових,соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки  .

 

 

            6.Контроль за виконання цієї постанови покласти на зав.відділом з правового захисту облпрофради Несвіта В.В.

 

 

 

 

Голова облпрофради                                                  В.Ф.Кононенко         

ХХІ звітно-виборна конференція Київської обласної організації профспілки працівників культури

  12 листопада 2014 року відбулася ХХІ  звітно-виборна конференція Київської обласної організації профспілки працівників культури.

Про конкурс художньої самодіяльності працівників соціального захисту населення

     

07 листопада 2014 року, у відповідності з планом роботи обласної ради профспілки на ІІ півріччя поточного року, проведено конкурс художньої самодіяльності серед аматорських колективів організацій та установ сфери соціального захисту Київської області.

Про Київську обласну раду профспілок

    Профспілки Київщини ведуть свій початок з створення у 1918 році Київської Ради профспілок (Профради), яка у 1920 році влилася у Київської Губернську Раду, і у 1932-1937 роках називалася Обласною радою профспілок.

    У 1921 році за організацію роботи щодо надання допомоги голодуючим Миколаївської губернії Київська губернська Рада профспілок була нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора Української республіки.

    У 1948 р., на першій міжспілковій конференції профспілок області була обрана обласна рада профспілок.

    У червні 1975 року відбулось розмежування Київської обласної ради профспілок на Київську міську раду і Київську обласну Раду.

  З метою виконання своїх статутних завдань, координації діяльності обласних організацій галузевих профспілок, представництва і відстоювання трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок та відповідно до Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» керівники 20 обласних галузевих профспілкових організацій у лютому 2000 року уклали Угоду про створення обласного об’єднання профспілок – Київську обласну раду, яка стала правонаступницею обласної ради, створеної у 1948 році.

  На сьогодні обласна рада професійних спілок як була, так і залишається найбільш масовою громадською організацією регіону, яка суттєво впливає на усі ключові питання трудових колективів, життєдіяльність області. 17 обласних галузевих профспілкових організацій, що входять до облпрофради, об’єднують понад 180 тисяч членів профспілок, в структурі облпрофради діють 121 районна, 25 міських організацій профспілок, працює 31 громадська рада по координації діяльності профспілкових організацій (координаційна рада), в тому числі 25 районних та 6 міських.

  Найбільш чисельними залишаються організації профспілки працівників агропромислового комплексу, освіти і науки України, охорони здоров'я України, житлово-комунального господарства, держустанов. У 2000 році на ХХ обласній міжспілковій конференції головою облпрофради було обрано Кононенка Валентина Федоровича, який працює в обласній раді профспілок з 1980 року і до сьогодні очолює обласну раду профспілок.

 

 

    Кононенко В.Ф. – заслужений працівник соціальної сфери України, заслужений працівник профспілок України, обирався депутатом Київської обласної ради 3-х скликань, він – активний учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, його трудова діяльність відзначена низкою державних і профспілкових нагород.

  Облпрофрада у своїй діяльності ставить за мету здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, їх галузевих органів, що розташовані і діють на території області. Основними напрямками роботи облпрофради є:

- представлення і відстоювання трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок;

- проведення переговорів та укладання угод з органами державної влади, об’єднаннями роботодавців, контроль за її виконанням;

- організація і здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, охорону праці;

- організаційне та фінансове зміцнення та розвиток профспілкового руху;

- підвищення ефективності соціального діалогу;

- участь у акціях протесту за відміну або зміну рішень, що обмежують права й інтереси трудящих;

- організація і проведення навчання профспілкових працівників і активістів, розповсюдження досвіду профспілкової роботи;

- сприяння санаторно-курортному лікуванню та оздоровленню працюючих і членів їх сімей;

- забезпечення виконання молодіжної політики ФПУ, сприяння створенню належних умов для духовного, фізичного розвитку трудящих і членів їх сімей тощо.

 

Керівними органами облпрофради є:

1. Міжспілкова конференція (вищий орган облпрофради, яка скликається не рідше одного разу на п’ять років);

2. Рада об’єднання (Рада);

3. Президія об’єднання (Президія).

 

    Київська облпрофрада здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", „Про об'єднання громадян", „Про колективні договори і угоди", Статуту Київської обласної ради профспілок та згідно із щорічним планом роботи Київської обласної ради профспілок, що затверджується Президією облпрофради.

    У відповідності з цими та іншими законами в області з 1995 року укладаються територіальні угоди між Київською обласною державною адміністрацією, Київською обласною організацією роботодавців, промисловців і підприємців та Київською обласною радою профспілок.

   З метою підвищення рівня роботи профспілкових організацій і роботодавців щодо поширення кращого досвіду у сфері колективно-договірного регулювання соціально-економічних відносин облпрофрада з 2007 року проводить конкурс на «Кращий колективний договір».

    У роботі облпрофради є позитивні результати щодо стану та розвитку проведення соціального діалогу у регіоні. Голова облпрофради є членом колегії обласної державної адміністрації, ключові питання життєдіяльності області приймаються з врахуванням думки облпрофради. За сприянням облпрофради губернатор області своїм розпорядженням зобов’язав голів райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) посилити співпрацю з профспілковими органами та включати до складу колегій райдержадміністрацій, запрошувати на засідання виконавчих комітетів міських рад представників профспілок.

   Пріоритетним напрямком роботи облпрофради є виконання постанов VІІ З’їзду ФПУ. 17 травня 2016 року відбулося засідання Ради облпрофради з єдиним порядком денним: «Про завдання профспілкових організацій області по соціально-економічному захисту працюючих у світлі рішень VІІ З’їзду ФПУ». За результатом проведеного засідання було прийнято відповідну постанову, якою окреслено шляхи виконання Програмних резолюцій та рішень VІІ З’їзду ФПУ, матеріали З’їзду доведені до всіх членських організацій облпрофради, де також відбулося їх опрацювання та прийнято відповідні рішення.

  Інформація щодо ключових подій у житті облпрофради систематично висвітлюється у інформаційному віснику облпрофради «Профспілки і життя», що безкоштовно розсилається профспілковим організаціям всіх рівнів та на сайті облпрофради.

 

Адреса: 01012, м.Київ, майдан Незалежності, 2,

Контактні телефони: 279-49-87, т/ф: 278-84-06, 278-68-81.

E-mail: korps@fpsu.org.ua 

Сайт: www.korps.com.ua

Дні Київської обласної ради профспілок у м. Біла Церква

 

23.10.2014 року в рамках проведення днів Київскої обласної ради профспілок у м. Біла Церква у актовому залі Білоцерківської громадської ради по координації діяльності профспілкових організацій (м. Біла Церква, Торгова площа 16) відбулося засідання у якому взяли участь члени Білоцерківських міської та районної громадських рад по координації діяльності профспілкових організацій, голови міськкомів та райкомів профспілок, первинних профспілкових організацій.

АКЦІЯ.ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ВІД УРЯДУ ЗУПИНИТИ АНТИСОЦІАЛЬНИЙ НАСТУП

 

ПРОФСПІЛКОВА АКЦІЯ ПІД СТІНАМИ КМУ

15.10.2014 року відбулася попереджувальна акція протесту профспілок з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з бідністю.

Більше 3-х тисяч учасників акції з 10 годині збиралися на Європейській площі столиці біля центрального входу до стадіону ім.. В.В. Лобановського.

Метою заходу було   привернути увагу громадськості щодо антисоціальних реформ Уряду, які ведуть до порушення трудових прав людини праці та зубожіння українського народу.

Учасники заходу провели демонстрацію та пікетування Кабінету Міністрів України, вручення Вимог профспілок до КМУ, вручення Звернення до Верховної Ради України, вручення Листа до Президента України.

Серед мітингувальників біля Кабінету Міністрів України було 200 представників членських організацій Київської облпрофради, керівники міських та районних громадських рад по координації діяльності профспілкових організацій.

До складу делегацій профспілок, які вручали звернення Кабінету Міністрів України   та Верховній Ради, увійшли

 

Відкритий лист голови Київської обласної ради профспілок до голови Київської обласної державної адміністрації


 

 

                                                                   

Голові Київської обласної

державної адміністрації

Шандрі В.М.

             

 

 

 

Шановний, Володимире Миколайовичу!

 

 

           1 жовтня п.р. мені довелося прийняти участь в обласних урочистостях з нагоди дня вчителя. Чудовий захід, хоча наші вчителі заслуговують і більшого. Важкий час. З розумінням до цього ставляться трудівники області і роблять все, щоб в наших домівках було затишно, панував мир і спокій. Цьому сприяє і злагоджена робота, яку ведуть соціальні партнери облдержадміністрація, обласна рада, підприємці і профспілки.  Діє тристороння угода між ОДА, спільним органом роботодавців, облпрофрадою.  Така практика взаємовідносин  в містах і  районах області.

           

             І в той же час дивним для мене і для присутніх в залі став виступ заступника голови обласної ради Ноєвого Ю.М.  Якщо в цілому – то виступ «ні про що», ні про те , що є певні труднощі з наповненням  бюджетів і в області і на місцях, як працювати, щоб зберегти ті пільги, що були в освітян у попередні роки. Які зусилля до цього буде докладати обласна рада, депутати.

 

Текст доповіді голови Київської обласної ради профспілок на засіданні Ради 25.09.2014

Шановні члени Ради, запрошені !

    Як ви знаєте, у червні поточного року на восьмому  засіданні Ради Федерації профспілок України розглядалося питання «Про стратегію модернізації ФПУ, її членських організацій».

     Актуальними ці питання стали тому, що сучасне життя вимагає переосмислення та еволюційних змін у профспілковому русі, структурі ФПУ, його членських організацій. Профспілки сьогодні повинні стати більш динамічними і наближеними до найважливіших потреб людини праці. Основне кредо профспілкової діяльності  повинно бути: профспілка -  для людини.

    Жорсткий наступ на права найманих працівників, зниження життєвого рівня, зростання безробіття, порушення роботодавцями прав найманих працівників, утиск прав самих профспілок вимагають від них солідарності і єдності, результативності захисних функцій, вдосконалення організаційної структури і фінансового зміцнення, здійснення конкретних кроків до свого оновлення.

Документи прийняті на засіданні Ради Київської обласної ради профспілок 25.09.2014

Фотокопія тексту постанови

Яким буде БЮДЖЕТ-2015?

 

СПО об’єднань профспілок категорично заперечує проти прийняття антисоціальних норм головного кошторису країни, відсутності в ньому перспективних соціальних маяків.

Зазначена позиція аргументована в спільному зверненні Голови СПО об’єднань профспілок, Голови ФПУ Г.В. Осового та представників СПО об’єднань профспілок до Голови Верховної Ради України О.В. Турчинова.

Слід зазначити, що згідно чинного законодавства Уряд вже 15 вересня ц.р. мав внести проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» до Верховної Ради України. Однак, зважаючи на наміри Уряду спочатку реформувати окремі положення Бюджетного та Податкового кодексів, розгляд бюджетного Закону дещо затягується.

 


 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ